Wettelijk Kader

Wettenlijk Kader Praktijkvoering

Pasanta Logo

Behandelplan en toestemming

Bij aanvang van de therapie stelt de therapeut een behandelplan voor wat door de cliënt wordt ondertekend. Dit bevat het professionele aanbod van de therapeut op de hulpvraag van de cliënt. Het plan vormt het vertrekpunt van de therapie en is richtinggevend voor de behandeling. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Toelichting Wettelijk kader

De therapeut handelt in lijn met de Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De WGBO geeft de cliënt een aantal rechten in relatie tot de therapeut zoals het recht op informatie, toestemming en geheimhouding van zijn gegevens. Geheimhouding houdt in dat de therapeut niet zonder toestemming gegevens over de cliënt aan andere personen mag verstrekken. De WGBO geeft de cliënt ook een aantal verplichtingen, zoals de plicht informatie te verstreken, medewerking te verlenen en de therapeut te betalen voor de behandeling.

In de WBP – ook wel privacywet genoemd – staat dat de therapeut zorgvuldig moet omgaan met de gegevens van de cliënt. De therapeut mag niet meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ook moet hij de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet verloren gaan of in verkeerde handen vallen, denk aan een wachtwoord, back-up, veilige verbinding (techniek) maar ook aan autorisatie en vindbaarheid (organisatie).

De WBP geeft de therapeut een informatieplicht. Hij dient de cliënt te informeren over het doel waarvoor hij de gegevens vastlegt, wat hij met de gegevens doet, wie de gegevens nog meer gebruiken en aan wie hij de gegevens verstrekt. Dit kan mondeling tijdens de intake of via een tekst op de website.

Informatie over klachtmogelijkheden

De therapeut informeert de cliënt over de mogelijkheden die er zijn een klacht in te dienen. De cliënt kan zich richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging waarvan de therapeut lid is. Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht en doet op basis hiervan een (niet bindende) uitspraak.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.