Meteen naar de inhoud
Home » Hoofdpijn Behandelen

Hoofdpijn Behandelen

Hoofdpijn en de behandeling daarvan heeft jarenlang onderzoek en veel oefenen met patiënten gevergd. De titel van de website duiden we als volgt. 123 refereert naar de 3 lichtlijnen in en rond ons hoofd. De weg wijst naar de innerlijke weg om hoofdpijn structureel te behandelen zonder dat er producten of medicijnen nodig zijn. Eerst vertellen we over de geschiedenis van deze complementaire behandelmethode.

Ontwikkeling van complementaire hoofdpijn behandelwijze

Bij alle vormen van acute en chronische hoofdpijn heb ik een uitgesproken mening over de oorzaken. Een hoofdpijn test heb je niet nodig. Behandelen van alle soorten hoofdpijn met verschillende klachten is gestoeld op het meer dan 25 jaar ervaring. De aanpak is primair samengevat als volgt:

  1. Het rechtzetten van 3 lichtlijnen in het hoofd
  2. Het activeren van 3 lichtlijnen in het hoofd
  3. De intentie hanteren dat de lijnen in nieuwe configuratie blijven
  4. Hartzeer oplossen meestal een traumatische ervaring uit het verre verleden (emotioneel of fysiek ongeluk)

De aanpak is gestoeld op de Heilige Geometrie van ondermeer de hyperoctaëder hetgeen ons pijnlichaam symboliseert. Door het uitlijnen en heractiveren van lichtlijnen verdwijnt het gewaar worden van de chronische pijn. Onderstaand figuur geeft een vier dimensionale weergave van deze geometrische vorm.

dubbele octahedron of pyramide het pijnlichaam in je hoofd
dubbele octahedron of pyramide het pijnlichaam in je hoofd

Deze vorm representeert jouw pijnlichaam in je hoofd. Daarom heeft het mijn aandacht gehad gedurende de zoektocht en het jarenlang oefenen met deze vorm in mijn praktijk. Maak gebruik van deze ervaring bij jouw zoektocht om acute hoofdpijnklachten voor te zijn. Oud hartzeer of een fysiek ongeluk heeft gezorgd voor het imploderen van deze Heilige Geometrie vorm en zorgt dan voor hoofdpijn aanvallen.

Voordat de complementaire behandelwijze de huidige vorm kreeg ging er veel aan vooraf. En veel oefenen met patiënten met steeds zwaardere vormen van hoofdpijn. In deze tijd komt stress hoofdpijn uiteraard vaak voor. Onderstaand tref je de 4 fasen van de ontwikkeling van deze behandelwijze aan.

Fase 1: Pijn reductie en verkorten van de duur

gordijnen gesloten-bij migraine aanval
gordijnen gesloten-bij migraine aanval

De migraine aanvallen bleven nog steeds 2 keer per maand komen. Ging op zoek naar de oorzaken. Wilde steeds beter worden in hoofdpijn behandelen. Ben hier zeker 10 jaar bezig geweest om het behandelen te perfectioneren. Had toen nog geen praktijk. En ook nog geen ervaring met alle soorten hoofdpijn. Was continue op zoek naar wat te doen tegen hoofdpijn? Wat kan je er primair en secundair tegen ondernemen?

Fase 2: Verhelpen van hoofdpijnen door fysieke ongelukken

In mijn praktijk kreeg ik migraine patiënten welke vaker migraine aanvallen hadden en op een dag zag ik met een helderziende waarneming een ongeluk. Begrijp goed dat dit type waarnemingen zich ontvouwen in het derde oog mits het de bedoeling is bij die specifieke client. Als het moment daar is. Het derde oog is het zesde chakra bij het voorhoofd. Zie plaatje hieronder. Wat waren de gevolgen van dit ongeluk voor de energielijnen in het hoofd? En hoe kan je deze rechtzetten.

chakra's
chakra’s

Hoofdpijn kennis vanuit oude overleveringlijn

Dit leerde ik tijdens de Earth & Sky workshop van Drunvalo Melchizedek in Chili in 1999. Hij had het geleerd van priesters op Hawai. De resultaten waren fenomenaal want de meeste soorten hoofdpijn verdwenen binnen een kwartier met deze aanvliegroute. Heb met deze techniek vervolgens jarenlang geoefend en verfijnd op vele cliënten. Waaronder ook de veel voorkomende zoals bij het wakker worden, tijdens de zwangerschap, bij te hoge bloedruk, vanuit de nek, bij de achterkant, aan de linkerkant, aan de rechterkant, bij het voorhoofd, bij de slapen en in en net achter de ogen.

Het hielp uitstekend bij patiënten welke eerder in hun leven een ongeluk meemaakten en dat al niet nog bewust herinnerden. Een ongelukje uit de vroege kindertijd zoals vallen van een klimrek, met schaatsen vallen of een bal hard tegen hoofd is bijna iedereen vergeten. Dit kan al de oorzaak zijn van jarenlange lichamelijke klachten. Er is dan niet echt een spirituele betekenis te duiden. Het is heel aards hoewel een spiritueel medium nodig kan zijn om er achter te komen.

hoofdpijn verstoord energieveld
hoofdpijn verstoord energieveld

Oefenen en verfijnen van techniek

Er gingen jaren voorbij en toch lukte het nog steeds niet om alle cliënten te helpen. Hiermee leg ik de lat voor mijzelf extreem hoog. Alle soorten hoofdpijn helemaal weg. De spanningshoofdpijn bleek de makkelijkst te verhelpen soort te zijn. En het behandelen van migraine als gevolg van een ongeluk inmiddels ook. Het was door het oefenen op cliënten een soort routine geworden doordat ik regelmatig cliënten zag met dit ziektebeeld. Er moest nog een tweede oorzaak zijn van chronische hoofdpijn. Hoewel het aantal aanvallen (de frequentie) afnam, de duur van elke aanval ook en de pijn qua intensiviteit ook afname, lukte het niet om cliënten structureel helemaal van alle soorten voortkomende af te helpen.

Fase 3: Verhelpen van alle soorten hoofdpijn door emotioneel trauma

Pas vanaf 2004 ging ik zelf kijken naar mijn eigen zielsverdriet en ontwikkelde ik me meer en meer richting life coach. Hierdoor ging ik ook met andere ogen kijken naar het behandelen van cliënten. Ontdekte dat migraine patiënten zich zelf niet aardig vonden en om die reden altijd klaar stonden voor anderen om aardig gevonden te worden. Er moest een emotionele lading onder zitten welke telkenmale de spanning opbouwde voor het ontstaan van de migraine aanval. Zag dat boosheid van een volwassenen uit de vroege kindertijd een belangrijke rol hierbij speelde. 

Kreeg een client welke zich zelf zelf niet serieus nam en mooi vond en qua beroep sieraden ontwerp en verkocht. Ook vanuit dit lage zelfbeeld werd dus spanning opgebouwd en verdwenen de chronische aanvallen niet helemaal. Wel was de frequentie van 2 keer per maand naar 1x per 6 maanden gereduceerd. Het viel me op dat migraine patiënten dan niet doorpakken om er helemaal vanaf te zijn. Zelf legde ik de lat hoger t.o.v. enkele clienten. Wil men de aandacht behouden en zich blijven identificeren met het ziektebeeld? Niets is vreemder dan dit saboterende menselijk gedrag, hetgeen regelmatig voorkomt. Dit heet ziektewinst.

Er gingen wederom jaren voorbij en de combinatie van lijnen rechtzetten in het hoofd en emotionele en fysieke trauma’s verwerken bleken duidelijk zijn vruchten afwierpen. Meer en meer cliënten raakte van meer soorten hoofdpijn af. En toen kwamen er opeens in 1 maand 3 cliënten met oogmigraine. Met deze vorm had ik nog geen ervaring. Oogmigraine of clusterhoofdpijn wordt in de reguliere zorg gezien als een niet te behandelen vorm. Ben vanuit de innerlijke leiding gaan experimenteren met het uitbreiden van de basistechnieken.

Naar het innerlijke hartzeer toe voor traumaverwerking

Onderstaand figuur uit mijn boek Oneness Effort geeft de kwestie hoofdpijn aan waar je een oplossing voor wilt. Medicijnen zijn symptoombestrijding waar je afhankelijk van blijft. Kijk naar je onderbewustzijn – onder water- waarin spanning en hartzeer kan zijn opgeslagen. Leer meer over de emoties welke ons parten kunnen spelen. Ervoer de pijn van een oogmigraine in mijn handen op een plek welke ik niet verwachtte. Bracht deze plek in verband met de eigen Heilige Geometrie studie welke zich samen met mijn gidsen al vijftien jaar beoefende. Extra lijnen rechtzetten voor oogmigraine patiënten bleek goed te werken.

hoofdpijn oorzaken

Fase 4: CPH hoofdpijn de meest extreme clusterhoofdpijn

Voor alle hoofdpijnen werkt de ontwikkelde methode van behandelen. Het is evenwel een innerlijke aanpak voor cliënten welke open staan voor spiritualiteit. Welke naar hun gevoel en verdriet willen gaan. Indien de oorzaak een fysiek ongeluk is, hoeft dat overigens niet. Voor de oorzaak traumatische ervaring uit de kindertijd wel. In 2020 kwam er een voor mij nog onbekend type hoofdpijn bij : Paroxismale hemicranie CPH of de ziekte van Sjaastad. Veel personen in Nederland hebben last van migraine zonder hoofdpijn en duizelig.

Dit geeft een overzicht in de tijd gezien van een complementaire behandel methodiek voor alle soorten hoofdpijn. Dus ook om jouw hoofdpijn te behandelen!