Meteen naar de inhoud
Home » Hoofdpijn Soorten » Soorten hoofdpijn

Soorten hoofdpijn

Soorten Hoofdpijn

Soorten hoofdpijn zijn er in 4 typen. In dit bericht bespreek ik ten eerste ik alle 4 de typen hoofdpijnen. Ten tweede vertel ik over een 25 jaar durend proces in het behandelen van de typen hoofdpijnen en de ontwikkeling van een innerlijk zelf-hulp systeem. De onbestaande figuur geeft aan waar de pijn zit voor een eerste diagnose.

soorten hoofdpijn
soorten hoofdpijn

De afgelopen 25 jaar ben ik deze 4 typen hoofdpijn veelvuldig tegen gekomen bij patiënten in mijn praktijk. Voor dat ik hier mee over vertel zetten we het onderscheid van de hoofdpijn eerst op een rij.

Hoofdpijn Voorhoofd of sinus hoofdpijn

Bij deze hoofdpijn zit de pijn achter het voorhoofd en bij de jukbeenderen. Voor meer informatie zie Hoofdpijn Voorhoofd.

Oogmigraine of cluster headache

Bij de hoofdpijn zit de pijn in en achter een oog. Voor meer informatie zie Oogmigraine.

Spanningshoofdpijn of tension headache

Bij deze hoofdpijn zit de spanning als een band om je hoofd. Voor meer informatie zie Spanningshoofdpijn.

Migraine hoofdpijn

Bij deze hoofdpijn zit de pijn aan 1 kant van het gezicht. Voor meer informatie zie Migraine Hoofdpijn.

Fase 1: Pijn reductie en verkorten van de duur

Op mijn 22ste had ik een vriendin welke migraine had. Het eerste moment dat ik in aanraking kwam met dit specifieke ziektebeeld. Vaak gingen de gordijnen dicht. Begreep in eerste instantie niet waarom. Gordijnen gesloten bij migraine aanval Merkte dat door handoplegging de pijn sneller wegging en de duur van de aanval reduceerde. Het gebruik van pijnstillers raakte meer en meer op de achtergrond. De migraine aanvallen bleven nog steeds 2 keer per maand komen. Ging op zoek naar de oorzaken. Ben hier zeker 10 jaar mee bezig geweest. Had toen nog geen praktijk. En ook nog geen ervaring met alle typen hoofdpijn.

Fase 2: Verhelpen van hoofdpijnen als gevolg van ongelukken

In mijn praktijk kreeg ik migraine patiënten welke vaker migraine aanvallen hadden en op een dag zag ik met een helderziende waarneming een ongeluk. Begrijp goed dat dit type waarnemingen zich ontvouwen in het derde oog mits het de bedoeling is bij die specifieke client. Als het moment daar is. Het derde oog is het zesde chakra bij het voorhoofd. Zie plaatje hieronder.

chakra's
chakra’s

Wat waren de gevolgen van dit ongeluk voor de energielijnen in het hoofd? En hoe kan je deze rechtzetten.

Kennis hoofdpijn vanuit oude overleveringslijn

Dit leerde ik tijdens de Earth & Sky workshop van Drunvalo Melchizedek in Chili in 1999. Hij had het geleerd van priesters op Hawai. De resultaten waren fenomenaal want de meeste hoofdpijn typen verdwenen binnen een kwartier met deze aanvliegroute. Heb met deze techniek vervolgens jarenlang geoefend en verfijnd op vele hoofdpijn clienten. Het hielp uitstekend bij hoofdpijn patiënten welke eerder een ongeluk hadden gekregen en dat al niet nog bewust herinnerden. Een ongelukje uit de vroege kindertijd zoals vallen van een klimrek, met schaatsen vallen of een bal hard tegen hoofd is bijna iedereen vergeten. Dit kan de oorzaak zijn.

Oefenen en verfijnen van techniek

Er gingen jaren voorbij en toch lukte het nog steeds niet om alle clienten te helpen. Hiermee leg ik de lat voor mijzelf extreem hoog. De spanningshoofdpijn bleek de makkelijkst te verhelpen soort hoofdpijn te zijn. En het behandelen van migraine hoofdpijn als gevolg van een ongeluk inmiddels ook. Het was door de jaren heen door het oefenen op clienten een soort routine geworden. Er moest nog een tweede oorzaak zijn van hoofdpijn en migraine aanvallen. Hoewel het aantal aanvallen (de frequentie) afnam, de duur van elke aanval ook en de pijn qua intensiviteit ook afname, lukte het niet om cliënten structureel helemaal van alle hoofdpijn af te helpen.

Fase 3: Verhelpen van hoofdpijn als gevolg van een emotioneel trauma

Pas vanaf 2004 ging ik zelf kijken naar mijn eigen zielsverdriet en ontwikkelde ik me meer en meer richting life coach. Hierdoor ging ik ook met andere ogen kijken naar hoofdpijn cliënten. Ontdekte dat migraine patiënten zich zelf niet aardig vonden en om die reden altijd klaar stonden voor anderen om aardig gevonden te worden. Dit was een hele belangrijke waarneming. Er moest een emotionele lading onder zitten welke telkenmale de spanning opbouwde voor het ontstaan van de migraine aanval. Zag dat boosheid van een volwassenen uit de vroege kindertijd een belangrijke rol hierbij speelde. 

Kreeg een client welke zich zelf zelf niet mooi vond en qua beroep sieraden ontwerp en verkocht. Ook vanuit dit lage zelfbeeld werd dus spanning opgebouwd en verdwenen de aanvallen niet helemaal. Wel was de frequentie van 2 keer per maand naar 1x per 6 maanden gereduceerd. Het viel me op dat migraine patiënten dan niet doorpakken om er helemaal vanaf te zijn. Zelf legde ik de lat hoger t.o.v. enkele clienten. Wil men liefde en aandacht behouden en zich blijven identificeren met het ziektebeeld? Niets is vreemder dan menselijk gedrag. Het samen kijken naar diepere lagen om tot een structurele oplossing te komen was nodig. Zie onderstaand figuur.

soorten hoofdpijn onderliggende oorzaak met 7 hartzeer lagen
soorten hoofdpijn onderliggende oorzaak met 7 hartzeer lagen

Fase 4: oefenen met cluster hoofdpijn en CPH Hoofdpijn

Er gingen wederom jaren voorbij en de combinatie van lijnen rechtzetten in het hoofd en emotionele en fysieke trauma’s verwerken bleken duidelijk zijn vruchten afwierpen. Meer en meer clienten raakten van hoofdpijn af. En toen kwamen er opeens in 1 maand 3 clienten met oogmigraine. Met deze vorm had ik nog geen ervaring. Oogmigraine of cluster headache wordt gezien als een niet te behandelen vorm van hoofdpijn. Ben vanuit de innerlijke leiding gaan experimenteren met het uitbreiden van de basistechniek. Ervoer de pijn van een oogmigraine in mijn handen op een plek welke ik niet verwachtte. Bracht deze plek in verband met de eigen Heilige Geometrie studie welke al vijftien jaar beoefende. Extra lijnen rechtzetten voor oogmigraine patiënten bleek goed te werken.

soorten hoofdpijn en de verstoring van energieveld
soorten hoofdpijn en de verstoring van energieveld

Soorten hoofdpijn passeerden allemaal de revue en methode werkt

Voor alle typen hoofdpijn werkt de ontwikkelde methode. Het is evenwel een innerlijke zelf-hulp aanpak voor clienten welke open staan voor spiritualiteit. Welke naar hun gevoel en verdriet willen gaan. Voor de oorzaak fysiek ongeluk hoeft dat overigens niet. Voor de oorzaak traumatische ervaring uit kindertijd wel. Life coaching i.c.m. Stop Migraine kunnen beiden online gevolgd worden. Je bent ook van harte welkom voor een serie energetische therapie behandelingen in mijn praktijk en wel voor alle soorten hoofdpijn !