Hoofdpijn en de behandeling daarvan heeft jarenlang onderzoek en veel oefenen met patiënten gevergd. De titel van de website duiden we als volgt. 123 refereert naar de 3 lichtlijnen in en rond ons hoofd. De weg wijst naar de innerlijke weg om hoofdpijn structureel te behandelen zonder dat er producten of medicijnen nodig zijn. Eerst vertellen we over de geschiedenis van deze complementaire behandelmethode waarna we de hoofdpijn soorten toelichten waarmee eerder ervaring is opgedaan. Dit betreft hoofdpijn voorhoofd maar ook clusterhoofdpijn en CPH hoofdpijn.

Ontwikkeling van complementaire behandelwijze

Bij alle vormen van acute en chronische hoofdpijn heb ik een uitgesproken mening over de oorzaken. Behandelen van alle soorten hoofdpijn met verschillende klachten is gestoeld op het meer dan 25 jaar ervaring. De aanpak is primair samengevat als volgt:

  1. Het rechtzetten van 3 lichtlijnen in het hoofd
  2. Het activeren van 3 lichtlijnen in het hoofd
  3. De intentie hanteren dat de lijnen in nieuwe configuratie blijven
  4. Hartzeer oplossen meestal een traumatische ervaring uit het verre verleden (emotioneel of fysiek ongeluk)

De aanpak is gestoeld op de Heilige Geometrie van ondermeer de hyperoctaëder hetgeen ons pijnlichaam symboliseert. Door het uitlijnen en heractiveren van lichtlijnen verdwijnt het gewaar worden van de chronische pijn. Onderstaand figuur geeft een vier dimensionale weergave van deze geometrische vorm.

dubbele octahedron of pyramide het pijnlichaam in je hoofd
dubbele octahedron of pyramide het pijnlichaam in je hoofd

Deze vorm representeert jouw pijnlichaam in je hoofd. Daarom heeft het mijn aandacht gehad gedurende de zoektocht en het jarenlang oefenen met deze vorm in mijn praktijk. Maak gebruik van deze ervaring bij jouw zoektocht om acute hoofdpijnklachten voor te zijn. Oud hartzeer of een fysiek ongeluk heeft gezorgd voor het imploderen van deze Heilige Geometrie vorm en zorgt dan voor hoofdpijn aanvallen.

Voordat de complementaire behandelwijze de huidige vorm kreeg ging er veel aan vooraf. En veel oefenen met patiënten met steeds zwaardere vormen van hoofdpijn. Onderstaand tref je de 4 fasen van de ontwikkeling van deze behandelwijze aan.

Fase 1: Pijn reductie en verkorten van de duur

Op mijn 22ste had ik een vriendin welke migraine had. Het eerste moment dat ik in aanraking kwam met dit specifieke ziektebeeld. Vaak gingen de gordijnen dicht. Begreep in eerste instantie niet waarom. Merkte dat door handoplegging de pijn sneller wegging en de duur van de aanval reduceerde. Het gebruik van pijnstillers raakte meer en meer op de achtergrond.

De migraine aanvallen bleven nog steeds 2 keer per maand komen. Ging op zoek naar de oorzaken. Ben hier zeker 10 jaar bezig geweest om het behandelen te perfectioneren. Had toen nog geen praktijk. En ook nog geen ervaring met alle soorten hoofdpijn. Was continue op zoek naar wat te doen tegen hoofdpijn? Wat kan je er primair en secundair tegen ondernemen?

Fase 2: Verhelpen van hoofdpijnen door fysieke ongelukken

In mijn praktijk kreeg ik migraine patiënten welke vaker migraine aanvallen hadden en op een dag zag ik met een helderziende waarneming een ongeluk. Begrijp goed dat dit type waarnemingen zich ontvouwen in het derde oog mits het de bedoeling is bij die specifieke client. Als het moment daar is. Het derde oog is het zesde chakra bij het voorhoofd. Zie plaatje hieronder. Wat waren de gevolgen van dit ongeluk voor de energielijnen in het hoofd? En hoe kan je deze rechtzetten.

Hoofdpijn kennis vanuit oude overleveringslijn

Dit leerde ik tijdens de Earth & Sky workshop van Drunvalo Melchizedek in Chili in 1999. Hij had het geleerd van priesters op Hawai. De resultaten waren fenomenaal want de meeste soorten hoofdpijn verdwenen binnen een kwartier met deze aanvliegroute. Heb met deze techniek vervolgens jarenlang geoefend en verfijnd op vele cliënten. Waaronder ook de veel voorkomende zoals bij het wakker worden, tijdens de zwangerschap, bij te hoge bloedruk, vanuit de nek, bij de achterkant, aan de linkerkant, aan de rechterkant, bij het voorhoofd, bij de slapen en in en net achter de ogen.

Het hielp uitstekend bij patiënten welke eerder in hun leven een ongeluk meemaakten en dat al niet nog bewust herinnerden. Een ongelukje uit de vroege kindertijd zoals vallen van een klimrek, met schaatsen vallen of een bal hard tegen hoofd is bijna iedereen vergeten. Dit kan al de oorzaak zijn van jarenlange lichamelijke klachten. Er is dan niet echt een spirituele betekenis te duiden. Het is heel aards hoewel een spiritueel medium nodig kan zijn om er achter te komen.

Oefenen en verfijnen van techniek

Er gingen jaren voorbij en toch lukte het nog steeds niet om alle clienten te helpen. Hiermee leg ik de lat voor mijzelf extreem hoog. Alle soorten hoofdpijn helemaal weg. De spanningshoofdpijn bleek de makkelijkst te verhelpen soort te zijn. En het behandelen van migraine als gevolg van een ongeluk inmiddels ook. Het was door het oefenen op cliënten een soort routine geworden doordat ik regelmatig cliënten zag met dit ziektebeeld. Er moest nog een tweede oorzaak zijn van chronische hoofdpijn. Hoewel het aantal aanvallen (de frequentie) afnam, de duur van elke aanval ook en de pijn qua intensiviteit ook afname, lukte het niet om cliënten structureel helemaal van alle soorten voortkomende af te helpen.

Fase 3: Verhelpen van alle soorten hoofdpijn door emotioneel trauma

Pas vanaf 2004 ging ik zelf kijken naar mijn eigen zielsverdriet en ontwikkelde ik me meer en meer richting life coach. Hierdoor ging ik ook met andere ogen kijken naar het behandelen van cliënten. Ontdekte dat migraine patiënten zich zelf niet aardig vonden en om die reden altijd klaar stonden voor anderen om aardig gevonden te worden. Er moest een emotionele lading onder zitten welke telkenmale de spanning opbouwde voor het ontstaan van de migraine aanval. Zag dat boosheid van een volwassenen uit de vroege kindertijd een belangrijke rol hierbij speelde. 

Kreeg een client welke zich zelf zelf niet serieus nam en mooi vond en qua beroep sieraden ontwerp en verkocht. Ook vanuit dit lage zelfbeeld werd dus spanning opgebouwd en verdwenen de chronische aanvallen niet helemaal. Wel was de frequentie van 2 keer per maand naar 1x per 6 maanden gereduceerd. Het viel me op dat migraine patiënten dan niet doorpakken om er helemaal vanaf te zijn. Zelf legde ik de lat hoger t.o.v. enkele clienten. Wil men de aandacht behouden en zich blijven identificeren met het ziektebeeld? Niets is vreemder dan dit saboterende menselijk gedrag, hetgeen regelmatig voorkomt. Dit heet ziektewinst.

Er gingen wederom jaren voorbij en de combinatie van lijnen rechtzetten in het hoofd en emotionele en fysieke trauma’s verwerken bleken duidelijk zijn vruchten afwierpen. Meer en meer clienten raakte van meer soorten hoofdpijn af. En toen kwamen er opeens in 1 maand 3 clienten met oogmigraine. Met deze vorm had ik nog geen ervaring. Oogmigraine of clusterhoofdpijn wordt gezien als een niet te behandelen vorm. Ben vanuit de innerlijke leiding gaan experimenteren met het uitbreiden van de basistechnieken.

Onderstaand figuur uit mijn boek Oneness Effort geeft de kwestie hoofdpijn aan waar je een oplossing voor wilt. Medicijnen zijn symptoombestrijding waar je afhankelijk van blijft. Kijk naar je onderbewustzijn – onder water- waarin spanning en hartzeer kan zijn opgeslagen. Leer meer over de emoties welke ons parten kunnen spelen. Ervoer de pijn van een oogmigraine in mijn handen op een plek welke ik niet verwachtte. Bracht deze plek in verband met de eigen Heilige Geometrie studie welke zich samen met mijn gidsen al vijftien jaar beoefende. Extra lijnen rechtzetten voor oogmigraine patiënten bleek goed te werken.

hoofdpijn oorzaken

Fase 4: CPH hoofdpijn de meest extreme clusterhoofdpijn

Voor alle hoofdpijnen werkt de ontwikkelde methode van behandelen. Het is evenwel een innerlijke aanpak voor cliënten welke open staan voor spiritualiteit. Welke naar hun gevoel en verdriet willen gaan. Indien de oorzaak een fysiek ongeluk is, hoeft dat overigens niet. Voor de oorzaak traumatische ervaring uit de kindertijd wel. In 2020 kwam er een voor mij nog onbekend type hoofdpijn bij : Paroxismale hemicranie CPH of de ziekte van Sjaastad. Veel personen in Nederland hebben last van migraine zonder hoofdpijn en duizelig.

Hoofdpijn Soorten

Soorten hoofdpijn zijn er qua typen, intensiteiten, locaties en ook qua frequencies. Typen zijn migraine, clusterhoofdpijn, cervicogene, sinus, stress of spanningshoofdpijn. Qua intensiteit kennen we drukkende, stekende, bonzende, kloppende en hevige hoofdpijn achterhoofd. Qua locatie kennen we hoofdpijn rechterkant, achter het oog, hoofdpijn voorhoofd en linkerkant. De intensiteit kenmerkt zich door elke dag, chronische-, aanhoudende – en vaak hoofdpijn. Ook is er nog wakker worden met hoofdpijn, hoge bloeddruk hoofdpijn, hoofdpijn en misselijk moe en hoofdpijn zwanger. De randvoorwaarde welke nodig is voor het balanceren van alle soorten hoofdpijnen is spiritueel ontwaken.

hoofdpijn spiritueel ontwaken
Hoofdpijn Spiritueel Ontwaken

Soorten hoofdpijn

Op deze pagina bespreek ik ten eerste alle 4 de typen hoofdpijnen. Ten tweede vertel ik over een 25 jaar durend proces in het behandelen van de typen hoofdpijnen. Heb een andere meer spirituele kijk op de oorzaken hoofdpijn. De onderstaande figuur geeft aan waar de pijn zit voor een eerste diagnose.

Hoofdpijn Voorhoofd

Bij deze vorm zit de pijn achter het voorhoofd en bij de jukbeenderen. Het is een vorm welke jarenlang weg kan wegblijven en zich opeens weer manifesteert.

Clusterhoofpijn

Bij deze variant zit de pijn in en achter een oog. Het heet ook wel clusterhoofdpijn. Het is een vorm welke door lichte medicijnen nauwelijks te behandelen is. Alleen zware medicijnen helpen de pijn te verlichten. Kies voor een aanpak welke naar de oorzaken gaat. En medicijngebruik overbodig maakt. klik op de vooruit en achteruit symbolen naast te handen om alle aanbevelingen te lezen.

Spanningshoofdpijn

Bij deze hoofdpijn zit de spanning als een band om je hoofd. Voor meer informatie zie Spanningshoofdpijn. Deze komt vaker voort uit hartzeer dan vanuit de shock vanuit een fysiek ongeluk. Het hartzeer veroorzaakt stress totdat je het wilt aanschouwen en erop wilt reflecteren. Anders blijf je situaties aantrekken welke je op het oude hartzeer blijven wijzen.

Migraine

Bij deze soort zit de pijn aan 1 kant van het gezicht de linkerkant of rechterkant. Voor meer informatie zie Migraine Hoofdpijn. Deze vorm gaat gepaard met klachten zoals misselijkheid, gal spugen en je opsluiten in een donkere kamer. Na elke migraine aanval heb je hersteltijd nodig om je vitaliteit te heroveren. Ook met gebruik van pijnstillers hebben veel patiënten deze tijd ook nodig. Bij vrouwen lopen deze aanvallen vaak synchroon met hun cyclus. De impact op iemands sociale leven met migraine is serieus. Meestal kan er niet gepland worden, treden de aanvallen regelmatig op tijdens weekend of vakanties, werkgevers vinden het niet zo prettig en heeft het financiële impact qua kosten en carrière mogelijkheden.

Hoofdpijn Achterhoofd

Een vierde minder bekende oorzaak van hoofdpijn vanuit nek is een chakra onderaan de schedel waar de nek stopt. Deze chakra is verbonden met de kleine hersenen en is verantwoordelijk voor de communicatie met andere dimensies. De kleine hersenen representeren ons innerlijke kind. Het mentale denken heeft hier geen invloed op en kan dus geen invloed uitoefenen op de interpretatie van ontvangen informatie. In de reguliere geneeskunde is hieraan een zenuw verbonden. Deze tracht de spanning vanuit het chakra te kanaliseren.

hoofdpijn achterhoofd
hoofdpijn achterhoofd occiputaal

Hoge Bloeddruk Hoofdpijn

Hoge bloeddruk hoofdpijn wordt veroorzaakt door de stress op je hart. Deze druk reflecteert of straalt uit naar je hoofd toe. Het kan stekende, bonkende, drukkende en milde tot extreme hoofdpijnklachten geven. De locatie kan zijn aan de linkerkant, rechterkant, voorkant of achterkant van je hoofd. Branderigheid van ogen, rood doorlopen ogen of een rode vlek zijn hoge bloeddruk symptomen. Laat je bloeddruk meten bij de huisarts! Kramp in en achter je oog wijst meer op clusterhoofdpijn.

Jouw acute symptomen en klachten van allerlei soorten en voorkomende varianten zoals tension hoofdpijn zijn goed te behandelen. Wat je primaire klachten ook zijn we nemen je serieus. De spirituele betekenis van hoofdpijn geven we handen en voeten in ons spiritueel centrum. De lichamelijke klachten door medicijnen lees pijnstellers te slikken is symptoombestrijding. Je bent dan ook van harte welkom in mijn praktijk voor een serie energetische therapie behandelingen zonder medicijnen, zonder oefeningen, zonder supplementen voor alle soorten hoofdpijn!